Grup de Recerca CSiI Comunicació Social i Institucional

Grup de Recerca de la Universitat de Girona (UdG)
Més informació

El Grup

El Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona es va crear l’any 2009 com a resultat de la confluència d’un grup de professors i investigadors de diverses disciplines interessats en l’anàlisi, interpretació i innovació en l’àmbit comunicatiu. El seu propòsit és afavorir l’avenç en el coneixement de la comunicació en els àmbits social i institucional i propiciar que la seva presència en el món acadèmic esdevingui significativa i abasti les dimensions que li són pròpies.

El CSiI representa una excel·lent iniciativa per abordar els estudis, la recerca, la transferència de coneixement i la prestació de serveis vinculats al sector de la comunicació des d’una vessant social i institucional. El Grup propicia un espai de reflexió, de debat i de construcció teòrica, pràctica i empírica alhora que treballa en el disseny d’estratègies per tal d’elaborar una comunicació responsable, compromesa, participativa, híbrida i innovadora.

Què investiguem?

Les línies de recerca se sustenten principalment en l’anàlisi i en la interpretació de les estratègies de comunicació aplicades per les institucions públiques i per les entitats i col·lectius socials en general, tan des del punt de vista del present com des d’una òptica històrica. Planteja els seus projectes amb l’objectiu de procurar donar resposta a les necessitats comunicatives i de coneixement de la societat.
v

Formats innovadors en promoció del coneixement

Els canvis polítics, econòmics i socials impulsen un canvi de rol de la comunicació. Les empreses, institucions i associacions donen cada cop més importància a la difusió dels seus valors, continguts, propostes i serveis, de manera que han planificar deliberadament les estratègies de comunicació. La responsabilitat social corporativa (RSC) entesa com la contribució activa i voluntària al millorament social, econòmic i ambiental per part de les empreses és un objectiu de necessari compliment.

Comunicació local i institucional

Treballem en l’àmbit de les tècniques de comunicació aplicades al pensament creatiu, disseny, publicitat, nous llenguatges periodístics, així com en la creació i divulgació de formats innovadors en la promoció del coneixement i la gamificació, l’ús de recursos lúdics per transmetre i crear continguts; aquests àmbits incideixen especialment en la transmissió i comprensió del coneixement i la cultura d’una forma creativa, innovadora i activa.

Estratègies comunicatives dels valors i l'RSC

La creació d’una xarxa de comunicació local a Catalunya ha representat un fenomen històric molt característic d’aquest país. La comunicació de proximitat és un instrument bàsic per facilitar la participació ciutadana i una alternativa a la uniformització de l’oferta informativa. La dimensió de la globalització, potenciada per les noves tecnologies, ha provocat una transformació en la comunicació més propera i uns canvis socials d’hàbits de consum i d’hàbits de comunicació. Ens relacionem amb el món d’una manera diferent.
Investigadors del CSiI: un equip compromès

El Grup de Recerca CSiI el formen un total de 19 investigadors compromesos amb la investigació i la societat

Coneix als investigadors

Últimes notícies del CSiI

Al CSiI col·laborem amb:

Pin It on Pinterest