Les I Jornades de Comunicació i Societat van ser dedicades a la comunicació a Cuba.

Estudiar el fenomen de la comunicació implica considerar la forma en que s’estructuren, produeixen i reben els diferents tipus de missatges. Entenem, però, que cal centrar l’anàlisi, també, en l’àmbit de les idees i els valors que circulen a través dels diferents mitjans i suports i les relacions de poder que es vehiculen a través d’ells. En el cas de Cuba l’anàlisi de la comunicació és molt interessant, ateses les particularitats de l’illa. De fet, des de la perspectiva de la docència, l’ensenyament de la comunicació a Cuba ja es planteja com un instrument per a reforçar les estratègies de la revolució.

Les I Jornades de Comunicació i Societat pretenien analitzar una àmplia mostra del conjunt comunicatiu cubà: el disseny gràfic, el disseny industrial, el cartellisme, el cinema, la docència.

Per a més informació: https://jornadescom.wordpress.com/

Pin It on Pinterest