Els dies 7 i 8 de novembre de l’any 2013 les jornades es centraren en la reflexió i el debat entorn a la potencialitat de la informació i la comunicació en la governança democràtica, la responsabilitat social, els drets humans, la rendició de comptes i el canvi social. S’articularen al voltant de preguntes clau com ara: Quin és el rol de les administracions i els mitjans de comunicació? Es poden considerar socialment responsables? Contribueixen o frenen el dret a la informació, el debat públic i la transparència?

Per a més informació: http://iiijornadescom.wordpress.com/

Pin It on Pinterest