El Grup

 

El nostre objectiu

El Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional aspira a esdevenir un referent en investigació en tots aquells àmbits que tinguin la Comunicació Social i Institucional com a element central, en particular en entorns i ambients de proximitat, però també amb un enfocament internacional i multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a la millora de la comunicació. En definitiva, l’objectiu prioritari es oferir millores i solucions a problemàtiques de caràcter social i, també, institucional, derivades de les transformacions de la societat i dels seus sistemes de comunicació.

L’àmbit temàtic de la comunicació també ha de permetre repensar, elaborar fórmules i estratègies de desenvolupament social i de difusió del coneixement i aplicació de les TIC, afavorint la innovació social, fet que representarà un factor altament positiu el fet que les innovacions socials capaciten als ciutadans i creen noves relacions socials i models de col·laboració, a més d’oferir respostes a les necessitats socials i d’abordar els reptes de la societat. Els processos implicats en la innovació social donen com a resultat aprenentatges, compromisos i transformacions que incideixen en l’àmbit local i que s’han de construir sobre la base de la participació dels agents locals, l’empoderament i el compromís ciutadà.

Missió

 

La missió del CSiI consisteix en fer front als reptes derivats de la Societat de la Informació i la Comunicació en els entorns globals, però sobretot locals, a partir de la incardinació de la recerca i la docència desenvolupada a la universitat.

Visió

 

La visió del CSiI contempla la creació i transferència de coneixement en l’àmbit de la Comunicació, per tal d’optimitzar les estructures i el funcionament de les organitzacions.

Valors

 

 • Treball en equip: constituir reduïts grups de treball susceptibles d’integrar-se en organitzacions superiors.
 • Capacitat d’innovació: incentivar la innovació i crear nous projectes de futur des de l’àmbit de la comunicació tant social com institucional.
 • Compromís i professionalitat: transferir coneixement de qualitat.
  Responsabilitat ètica i transparència: manifestar un compromís irrenunciable amb el progrés i la democràcia.
 • Servei: treballar al servei de la societat amb rigor i excel·lència.
 • Transferència de coneixement: destacar en el camp de la investigació, la producció, la transferència i la difusió de la investigació científica.

Línies de recerca

 

 • Anàlisi dels sistemes d’informació i comunicació de les administracions municipals
 • Estudi sobre tendències actuals de comunicació en el sector públic i en el privat
 • Tècniques de comunicació aplicades al pensament creatiu, el disseny i la publicitat  –e-comunicació
 • Comunicació i participació ciutadana
 • Formats innovadors en promoció del coneixement
 • Comunicació local
 • Estratègies comunicatives dels valors i l’RSC
 • Tècniques de redacció i informació en contextos 3.0
 • Tècniques d’expressió oral i escrita
 • Ètica i dret en la comunicació
 • Comunicació pel Canvi Social
 • Educació i Comunicació

Pin It on Pinterest