Recerca elaborada a partir d’un concurs convocat pel Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya l’any 2010.

La investigació que s’ha plantejat el Grup de recerca “Comunicació Social i Institucional” de la Universitat de Girona (UdG) encapçalat pel Doctor Lluís Costa és una investigació de camp basada en la recopilació de la documentació sobre campanyes de divulgació en seguretat viària a nivell internacional i el tractament d’aquesta per extreure’n conclusions i recomanacions pel Servei Català de Trànsit.

L’objecte d’estudi ha estat, doncs, les campanyes publicitàries en sentit estricte i accions de comunicació en general destinades a incrementar la seguretat viària tot influint en les conductes dels conductors i/o dels seus acompanyants. El període temporal ha estat els anys 2008 i 2009. La investigació s’ha centrat ens els països següents: Austràlia, Bèlgica, Dinamarca, Estats Units (en concret, Califòrnia i Nova York), Holanda, Regne Unit i Suècia.

La metodologia que s’ha seguit per a la investigació de camp ha estat recopilar la informació a través del contacte directe amb els organismes encarregats de la seguretat viària dels diferents països estudiats, així com una recerca exhaustiva per Internet per a trobar tot el que pugui ser d’utilitat per entendre la política de cada país en relació a aquesta matèria.

 

Pin It on Pinterest