Cinema, publicitat i turisme

Ramon Girona (ed.)

El present llibre recull l’aportació científica i la reflexió compartida per diversos investigadors d’àmbit internacional, espanyol i català, que analitzen les relacions entre el cinema, la publicitat i el turisme. Pel que fa a la publicitat, l’inici d’aquesta relació cal cercar-la, a les acaballes del segle XIX, en les pel·lícules fundacionals dels germans Lumière i a través de l’estratègia del “product placement”, utilitzada amb més o menys consciència, aleshores. Una relació que s’estén i es fa més complexa, a partir de llavors, fins arribar a les noves formes de comunicació que ha propiciat Internet. Però les relacions entre el cinema i la publicitat abasten molts altres àmbits i facetes, com ho testimonia, entre d’altres, la reflexió i anàlisi sobre les relacions entre els personatges de ficció James Bond, Johnny English, i l’empresa Barclays, a través de l’star strategy.

Aquesta connexió tan estreta entre cinema i publicitat, s’eixampla en la segona part del llibre per donar cabuda a un altre tipus de publicitat, la del territori, associada al turisme. En aquesta publicació, trobareu una primera aportació que ens parla de les Film Commission i les Film Office, com a organismes intermediaris entre els equips de rodatge i el territori; dos textos que reflexionen sobre quins són els processos mentals i emocionals que experimenta el públic cinematogràfic que es converteix,posteriorment, en aquell turista a la recerca de l’espai projectat. L’anàlisi d’aquesta simbiosi, troba un dels seus moments destacats quan s’analitza l’impacte que va produir la trilogia “The Lord of the Rings” (2001-2003), de Peter Jackson, a Nova Zelanda. Finalment, també, la reflexió sobre si les primeres produccions nord-americanes en territori espanyol, durant els anys 50, es podien considerar uns embrionaris objectes de promoció turística, en el context de la dictadura franquista.
A banda d’aquests dos grans blocs, en aquest llibre també hi podreu trobar propostes d’anàlisi i reflexió sobre la importància dels personatges públics, més enllà de les estrelles de cinema, per a la promoció publicitària, la funció del cartell cinematogràfic i dels títols de crèdits de les pel·lícules com a elements publicitaris, o, finalment, la publicitat radiofònica.

Fitxa tècnica

Any 2012
Editorial Documenta Universitaria
Número de pàgines 238
ISBN 978-84-9984-173-1

T'interessa aquest llibre?

Pin It on Pinterest